sợ chết khiếp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

sợ chết khiếp

  1. Administrator

    Game Miễn Phí The Darkness II Bóng tối ma quái - Yếu tim không nên chơi

    Ngày phát hành ban đầu: 7 tháng 2, 2012 Nhà phát triển: Digital Extremes Nhà xuất bản: 2K Games Thể loại: Bắn súng góc nhìn thứ nhất Tác giả kịch bản: Paul Jenkins Các nền tảng: PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Mac OS The Darkness II system requirements (minimum) CPU: Intel...
Top