snapdragon 439 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

snapdragon 439

  1. Administrator

    Qualcomm công bố 3 nền tảng điện thoại di động Snapdragon mới Snapdragon 632, 439 và 429

    Qualcomm Technologies, Inc., công ty con của Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM), đã tuyên bố bổ sung thêm ba vi xử lý mới cho dòng 600 và 400 của Qualcomm® Snapdragon™ – Snapdragon 632, 439 và 429. Những vi xử lý này đều được thiết kế để giúp máy sử dụng các dòng Snapdragon cấp cao nhất có...
Top