shortcut windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

shortcut windows 10

  1. LL Stylish

    Các phím tắt trên Windows 10 mà người dùng nên biết

    Khi đã biết được hết tất cả các tổ hợp phím này, bạn sẽ không cần sử dụng chuột nữa, bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn khi thao tác với Windows 10. Mặc dù Windows 10 được thiết kế dành cho màn hình cảm ứng, nhưng Microsoft vẫn không quên những người dùng PC truyền thống. Hệ điều hành vẫn đi kèm...
Top