script | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

script

 1. pr0vjp

  PM Hệ thống Share script activate ccleaner

  Bài này thì mình có post bên voz rồi nhưng sợ có nhiều người còn chưa biết cách làm này nên qua bên đây share lại cho mọi người {big_smile}{big_smile} Hướng dẫn Đầu tiên, mọi người mở Notepad lên Tiếp theo, mọi người copy hết đoạn code bên dưới và quăng vào đó Sau đó lưu nó...
 2. tampm

  Hướng dẫn cài đặt Terraform và khởi chạy 1 kịch bản

  Terraform là gì ? Terraform là một công cụ giúp tự động hóa triển khai các kịch bản của bạn liên kết với Google (GCP), Amazon (AWS), Microsoft (Azure)… Đại khái là giúp bạn nhúng các code của mình để liên kết với cloud và chạy nó, hôm nay mình sẽ demo thử 1 kịch bản giúp bạn hiểu rõ về vấn đề...
 3. Huỳnh Phúc Huy

  Hướng dẫn Cơ bản về AutoIt: Giới thiệu, cài đặt, và sử dụng AutoIt.

  I, Giới thiệu: AutoIt - Automation and Scripting Language AutoIt v3 là một phần mềm miễn phí cơ bản giống như ngôn ngữ kịch bản được thiết kế để tự động hoá Windows GUI và kịch bản chung. Nó sử dụng một sự kết hợp của tổ hợp phím mô phỏng, chuột phong trào và cửa sổ/điều khiển thao tác để tự...
Top