sci là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

sci là gì

  1. VNZ-NEWS

    “Wellness Festival - Hành trình sống khỏe cùng SCI được khởi động toàn quốc.

    Vn-Z.vn Ngày 30 tháng 10 năm 2021, “Wellness Festival - Hành trình sống khỏe cùng SCI” là chuỗi sự kiện online do Salt Cancer Initiative (SCI) tổ chức miễn phí cho cộng đồng bệnh nhân ung thư Việt Nam nói riêng và mở rộng cho mọi đối tượng có nhu cầu được chăm sóc sức khoẻ toàn diện để thích...
Top