scan file word | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

scan file word

  1. phj4nhpr09xx

    Desktop & Văn phòng ABBYY FineReader 14 Repack & Portable - Chuyển đổi ảnh scan sang Word, PDF...

    ABBYY FineReader 14 là phần mềm xử lý PDF và OCR tất cả trong một, đóng vai trò cải tiến hiệu suất công việc trong doanh nghiệp khi xử lý văn bản. FineReader cung cấp cho người dùng những công cụ mạnh mẽ, dễ sử dụng để truy cập và chỉnh sửa thông tin trong tài liệu dạng bản in hoặc file PDF...
Top