samsung ufs 4.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

samsung ufs 4.0

  1. VNZ-NEWS

    Samsung tăng 133%, sản xuất hàng loạt bộ nhớ flash UFS 4.0

    Vn-Z.vn Ngày 04 tháng 08 năm 2022, Hiện nay trên thị trường bộ nhớ cho điện thoại thông minh đang phổ biến các loại bộ nhớ flash như eMMC và UFS. Sau khi công bố phát triển sản phẩm lưu trữ UFS 4.0 đầu tiên trong ngành vào tháng 5 năm 2022. Hôm nay Samsung công bố tại Hội nghị thượng đỉnh bộ...
  2. VNZ-NEWS

    Samsung phát hành bộ nhớ UFS 4.0, tốc độ đọc tuần tự 4200MB/s, băng thông vượt xa UFS 3.1

    Vn-Z.vn Ngày 04 tháng 05 năm 2022, Samsung đã chính thức công bố giải pháp lưu trữ UFS (Universal Flash Memory) 4.0. Chương trình được phê duyệt bởi JEDEC (Hiệp hội Công nghệ Trạng thái rắn). Samsung cho biết giải pháp UFS 4.0 dựa trên thông số kỹ thuật tiêu chuẩn JEDEC mới nhất , tăng cường...
Top