samsung pay lỗi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

samsung pay lỗi

  1. V

    Samsung Pay không hoạt động trên điện thoại không phải của Samsung

    VN-Z.vn Ngày 21 tháng 06 năm 2022, theo SamMobile, gần đây có nhiều báo cáo từ người dùng Samsung Pay cho thấy ứng dụng không còn hoạt động trên các thiết bị không phải của Samsung. Một số người dùng cho biết rằng trước đây ứng dụng hoạt động tốt trên các thiết bị không phải Samsung của họ...
Top