samsung galaxy a8 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

samsung galaxy a8

  1. Cloud

    Samsung Galaxy A8 (2018) sẽ nâng cấp lên màn hình vô cực và camera selfie kép

    Samsung đang trong quá trình hoàn thành chiếc Galaxy dòng A để cho ra mắt trong vài tuần tới. Theo đó, thiết kế Samsung Galaxy A8 (2018) dự kiến sẽ gây bất ngờ đối với người dùng. Theo PhoneArena, thông tin hình ảnh tấm kính bị rò rỉ dường như đã xác nhận Galaxy A8 (2018) sẽ có thiết kế tương...
Top