ryzen 7000 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ryzen 7000

  1. V

    AMD Zen4 5nm Ryzen 7000 đầu tiên đã lộ diện

    Vn-Z.vn Ngày 21 tháng 06 năm 2022, Theo Greymon55, chuyên gia này tiết lộ sẽ có bốn bộ vi xử lý máy tính để bàn Zen 4 vào mùa thu này. Trong đó Ryzen 9 7950X với 16 lõi và 32 luồng, Ryzen 9 7900X với 12 lõi và 24 luồng và Ryzen 9 7900X với 8 lõi và 16 luồng. Ryzen 7 7800X và Ryzen 5 7600X với 6...
  2. V

    AMD công bố lộ trình vi xử lý từ 2021 - 2024

    Vn-Z.vn ngày 10 tháng 6, tại chương trình phân tích tài chính năm 2022 của AMD, AMD xác nhận lộ trình CPU trung tâm dữ liệu của mình. Trong đó CPU EPYC thế hệ thứ 4 của AMD sẽ được chia thành 4 loại: Genoa, Bergamo và Genoa-X và Siena, tất cả đều dựa trên kiến trúc Zen4. Theo các báo cáo...
Top