runtime broker | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

runtime broker

  1. Cloud

    Runtime Broker là gì? Tại sao lại có tiến trình này trên Windows?

    Nếu từng phân vân tiến trình Runtime Broker là gì và tại sao lại xuất hiện trong Task Manager, hoặc có đôi khi lại ngốn CPU một cách đột ngột. Bài viết này sẽ cho bạn câu trả lời. Những giải thích căn bản về tiến trình Runtime Broker nằm trong loạt bài giải thích các tiến trình xuất hiện...
Top