run | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

run

  1. Administrator

    Hướng dẫn 15 câu lệnh trong cửa sổ RUN quan trọng mà người dùng Windows nên biết

    Chúng ta thường dùng tổ hợp phím "Cửa sổ"+R để gọi nhanh cửa sổ RUN , gõ các câu lệnh khởi động nhanh các tiện ích trong windows . Hệ điều hành Windows có rất nhiều câu lệnh để gõ nhanh các ứng dụng tiện ích. Theo mình thì những người dùng Windows cần biết 15 câu lệnh RUN quan trọng sau. 1...
Top