rufus 3.20 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

rufus 3.20

  1. VNZ-NEWS

    Rufus chính thức phát hành phiên bản 3.20 hỗ trợ tự động tạo tài khoản cục bộ Win11

    Vn-Z.vn Ngày 05 tháng 08 năm 2022, công cụ hỗ trợ cài đặt Windows phổ biến Rufus đã chính thức phát hành bản cập nhật phiên bản 3.20. Ngoài việc hỗ trợ các yêu cầu về tài khoản Windows 11 TPM, SecureBoot và Microsoft, phiên bản mới mang đến nhiều tối ưu hóa hơn. Rufus là một công cụ có thể giúp...
Top