router netgear | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

router netgear

  1. Cloud

    Tắt tính năng thu thập dữ liệu của thiết bị router Netgear

    Trong bộ định tuyến (router) Netgear có tính năng thu thập dữ liệu mạng để phân tích, tuy nhiên, người dùng có thể tự tắt theo các bước hướng dẫn sau: Bộ định tuyến (router) Netgear Nighthawk R7000 - Ảnh: Amazon Hãng thiết bị mạng Mỹ Netgear vừa qua tung ra bản cập nhật trình điều...
Top