rocky linux | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

rocky linux

  1. V

    Cha đẻ Centos phát hành Rocky Linux 8.3

    (Vn-Z.vn) Ngày 02 tháng 05 năm 2021, Vào tháng 12 năm 2021, trên trang web chính thức của CentOS chính thức thông báo rằng họ sẽ ngừng cập nhật , bảo trì, hỗ trợ CentOS Linux, thay vào đó họ đầu tư tài chính và nhân lực vào CentOS Stream. Thông báo nhận được nhiều ý kiến phản đối của cộng đồng...
  2. V

    Đồng sáng lập CentOS Linux phát triển Rocky Linux độc lập

    (Vn-Z.vn) ngày 31 tháng 1, Vào tháng 12 năm 2020, trang web chính thức của CentOS thông báo họ sẽ ngừng hỗ trợ cập nhật CentOS Linux và chuyển sang tập trung cho CentOS Stream. Nhiều người dùng lo lắng thì đồng sáng lập CentOS Linux phát triển Rocky Linux độc lập , Rocky Linux là bản phân...
Top