restore | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

restore

  1. VoDanhPhD

    Thảo luận Khôi phục cài đặt gốc trên máy tính chạy Windows ?

    Khôi phục cài đặt gốc là giải pháp tuyệt vời cho những vấn đề trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Nếu bạn nhận thấy máy tính của mình chạy chậm hẳn so với trước đây, hay bị nhiễm phần mềm độc hại, hoặc là bạn muốn bán lại máy cho người khác, thì khôi phục cài đặt gốc là phương án tiện lợi...
  2. Administrator

    Khôi phục hình ảnh đã bị xoá khỏi thẻ nhớ

    Dear VNZers! Vì một lý do nào đó , bạn chẳng may lỡ tay hoặc bị ai đó xoá các hình ảnh trong thẻ nhớ máy ảnh , máy quay phim .v.vv. Hoặc cái thẻ nó bị lỗi nào đó khiến bạn phải format nó, nhưng bạn lại muốn giữ lại các hình ảnh mà mình đã mất công sưu tập. Bài viết này Ad sẽ giới thiệu một phần...
Top