restart driver gpu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

restart driver gpu

  1. Cloud

    Phím tắt restart driver GPU trên Windows

    Nếu máy tính đang dùng bình thường đột nhiên bị "cứng đơ" và nguyên nhân đến từ driver card đồ họa (GPU), hãy thử phím tắt này trước khi khởi động lại vì nó có thể giúp bạn. Theo How-To Geek, tổ hợp phím nạp lại driver GPU dùng được cho Windows 10 và Windows 8, không áp dụng cho Windows 7 hoặc...
Top