reflection | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

reflection

  1. Cloud

    Tải nhạc chuông độc quyền của iPhone X: "Reflection"

    Ngoài những tính năng mới của iPhone X còn có âm thanh độc quyền "Reflection". "Reflection", tiếng Việt là "Phản Chiếu", sẽ thay thế "Opening" để trở thành nhạc chuông mặc định cho iPhone X. Đây cũng là lần đầu tiên mà Apple giới thiệu nhạc chuông như là một tính năng độc quyền của dòng iPhone...
Top