ra mắt | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ra mắt

  1. VNZ-NEWS

    Trực tiếp Xiaomi ra mắt toàn cầu loạt Smartphone mới Mi 11Ultra, Lite 5G / Mi 11 Lite 4G , Mi 11i

    Hôm nay Sự kiện ra mắt sẽ bắt đầu lú 6:30 tối vào Thứ Hai (tối nay), ngày 29 tháng 3 và phần trong nước của sự kiện sẽ được phát trực tiếp từ Trung Quốc với bản Vietsub. Với thị trường toàn cầu, Xiaomi sẽ công bố 3 phiên bản mới của dòng Mi 11: Mi 11 Ultra Mi 11 Lite 5G / Mi 11 Lite (phiên...
  2. Administrator

    iPhone 7, 7 Plus rò rỉ thông số kỹ thuật trước ngày ra mắt 7 tháng 9

    Hôm qua Apple đã gửi thư mời tới giới truyền thông công bố ngày ra mắt cho thế hệ điện thoại tiếp theo và nhiều thiết bị công nghệ mới của hãng. Sự kiện sẽ được tổ chức tại Bill Graham Civic Auditorium , San Francisco, vào lúc 10:00 Như thường lệ, trước ngày ra mắt rất nhiều thông tin hình...
Top