quảng cáo video | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

quảng cáo video

  1. Cloud

    Facebook triển khai đưa quảng cáo video cạnh Messenger

    Thượng nghị sĩ Orrin Hatch đã hỏi CEO Mark Zuckerberg như thế trong phiên điều trần hồi tháng 4 vừa qua. Lẽ ra ông nên nghiên cứu thêm một chút, rằng thực tế, Facebook kiếm tiền thông qua quảng cáo. Đó là lý do tại sao thông tin Facebook sẽ giới thiệu quảng cáo video tự động phát trong Messenger...
Top