qualcomm snapdragon 8cx | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

qualcomm snapdragon 8cx

  1. Administrator

    Qualcomm Snapdragon 8cx Plus hỗ trợ Windows 10

    Qualcomm rất mong muốn mở rộng thị phần của mình qua mảng PC. Họ đã hợp tác chặt chẽ với Microsoft để phát triển bộ xử lý đặc biệt dành riêng cho máy tính xách tay chạy Windows 10 Theo Winfuture , Qualcomm đang phát triển bộ vi xử lý Snapdragon mới nhanh hơn Snapdragon 8180X hiện tại...
Top