psp emulator | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

psp emulator

  1. thaptc

    Game Miễn Phí Phigatru - Chơi giả lập NES, SNES, Gameboy,... online ngay trên web và tải roms tất cả hệ máy khác.

    Hẳn các bạn ai cũng có một thời mê mệt với các tựa game NES – thường được biết tới là điện tử 4 nút chơi được ngay trên đầu đĩa, bắn Contra với mã lệnh huyền thoại, mài đũng quần ngoài quán PS2 với các God of War, Dragonball, Pes,… Từ các hệ máy Xbox, Play Station, Nitendo, các hệ máy cầm tay...
  2. AnhDuy1986

    Hướng dẫn chơi game PSP trên android.

    Bạn đang có một thiết bị android, bạn là fan của thể loại game PSP. Nhưng vì lí do nào đó bạn không thể chơi được các game đó trên PSP hoặc nó không có cho android, vậy hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể thỏa mãn điều đó chỉ với thiết bị android trên tay của bạn. Yêu cầu để có thể chơi...
Top