printnightmare | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

printnightmare

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft Windows 11 22H2 loại bỏ bảo vệ bảo mật nâng cấp máy in

    Vn-Z.vn ngày 21 tháng 11 năm 2022, PrintNightmare là một lỗ hổng bảo mật trong dịch vụ bộ đệm máy in của Windows. Dịch vụ bộ đệm máy in spooler , xử lý lệnh in và các giao thức liên quan trên máy chủ và máy khách. Ngoài PrintNightmare, trên hệ thống hệ điều hành Windows 11 và Windows 10 cũng có...
  2. pepePE

    Cập nhật bản vá khẩn cấp Windows 10 bảo vệ hệ thống trước lỗ hổng PrintNightmare

    Mặc dù Microsoft không có kế hoạch phát hành các bản vá bảo mật của mình cho đến tuần sau, nhưng mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng PrintNightmare đã buộc họ phải phát hành một bản vá ngoài chu kỳ. Lỗ hổng này, được xác định mã CVE-2021-34527, cho phép kẻ tấn công thực thi mã với quyền HỆ THỐNG...
Top