printer spooler | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

printer spooler

  1. PhongKK

    Thảo luận phải reset services máy in khi in mạng LAN

    Chào mọi người Hiện tại công ty e đang sử dụng máy in (epson và hp) được cài váo máy e sau đó share ra cho các máy khác sử dụng. Nhưng mỗi ngày e đều phải reset mục Printer Spooler trong Services.msc thì các máy khác mới sử dụng máy in được, cho hỏi để sử lý thì làm thế nào ạ. Để hàng ngày chỉ...
Top