powerdirector 15 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

powerdirector 15

  1. L

    Thiết kế & Đồ họa [TUT Khác] CyberLink PowerDirector Ultimate 15 - Chỉnh sửa biên tập Video

    GOOGLE DỊCH toàn bộ chưa chỉnh sửa CyberLink PowerDirector là trình chỉnh sửa video cấp độ người tiêu dùng tốt nhất làm cho video của bạn thêm thông tin và dễ xem hơn. PowerDirector (PDR ) là một phần mềm chỉnh sửa video tốt nhất và dễ dàng nhất hiện có trên thị trường. Nó được sử dụng để ghi...
Top