phryne | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

phryne

  1. M

    Cởi truồng trước tòa án

    Tác phẩm: Phryne trước tòa. Bức tranh này liên quan tới một tích của Hy Lạp về Mars. * Hy Lạp có vẻ phát minh ra được nhiều thứ, từ thi hoa hậu, bầu cử, đến luật lệ, tòa án. Dĩ nhiên chúng không hoàn hảo, nhưng mấy ngàn năm trước công nguyên – thời mà con người ở các quốc gia khác còn ăn lông...
Top