photo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

photo

  1. V

    Ảnh đẹp Ảnh đẹp nhất tuần !

    Ciudad Juárez, Mexico Các công nhân nghĩa trang trong trang phục PPE hoàn toàn chôn cất một nạn nhân của Covid-19 tại nghĩa trang Sueños Eternos. Một lớp vỏ bằng xi măng được xây dựng trong ngôi mộ, sau đó được phủ thêm một lớp xi măng và cát. Hôm thứ Sáu, Mexico trở thành quốc gia thứ tư ghi...
  2. V

    Ảnh nghệ thuật [Ảnh Báo Chí] Những hình ảnh ấn tượng năm 2019

    Warning: Some of the following images are graphic in nature and might be disturbing to some viewers. Cảnh báo: Một số hình ảnh sau đây có tính chất đồ họa tự nhiên (ảnh thực tế) và có thể gây khó chịu (ám ảnh) cho một số người xem. *** Hidden text: You do not have sufficient rights to view the...
Top