phòng chống keylogger | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

phòng chống keylogger

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Phòng chống keylogger cho ứng dụng của bạn

    Keylogger là gì? Nhắc đến keylogger thì hầu hếu nhiều bạn đã biết rồi nhưng mình cũng muốn nêu lại ngắn gọn về định nghĩa này. Keylogger hay "trình theo dõi thao tác bàn phím" theo cách dịch ra tiếng Việt là một chương trình máy tính ban đầu được viết nhằm mục đích theo dõi và ghi lại mọi thao...
Top