phân vùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

phân vùng

 1. Mechzzz

  Hỏi/ Thắc mắc Về các phân vùng trên ổ cứng máy tính

  Máy tính mình có 02 ổ cứng (01 SSD để cài Windows 10 và 01 SSHD để chứa dữ liệu). Mình mới cài lại Windows 10 với tùy chọn xóa toàn bộ các phân vùng cũ trên SSD. Nay mở Disk Management lên thấy nó tự tạo ra các phân vùng mới trên SSHD như trong ảnh dưới. Mình có tìm hiểu nhưng do kiến thức có...
 2. phj4nhpr09xx

  EaseUS Partition Master v18.0 (All Editions) Full - Quản lý phân vùng ổ đĩa

  EaseUS Partition Master là phần mềm quản lý phân vùng ổ đĩa trên máy tính cực kỳ hiệu quả. Nó còn cho phép bạn mở rộng kích thước phân vùng ổ đĩa nào trên máy tính Windows đang chạy mà không làm mất dữ liệu khi thực hiện, nó cũng hỗ trợ chia gộp ổ cứng, tạo phân vùng, mở rộng phân vùng, xóa phân...
 3. Văn Thọ

  Hỏi/ Thắc mắc [Help] Gộp 2 phân vùng cùng tên nhưng ở xa nhau

  Em mới lắp SSD nên cắt ổ C cũ ra, gán vào 2 phân vùng, gán xong, dùng ổn định, tuy nhiên nó lại là 4 phân vùng như ảnh dưới Em đã thử dùng phần mềm ES patrition thì nếu chọn xóa 1 cái thì nó xóa luôn cái cùng tên, liệu có cách nào gom nó về 2 phân vùng mà không mất dữ liệu không nhỉ? Nhân...
Top