phần mềm thiết kế thời trang | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

phần mềm thiết kế thời trang

  1. phj4nhpr09xx

    Thiết kế & Đồ họa Optitex 17 Full - Phần mềm thiết kế thời trang, may mặc

    Optitex 17 là một ứng dụng phần mềm rất tiện dụng và chuyên dụng trong lĩnh vực công nghiệp thời trang cho các dịch vụ CAD / CAM 2D cũng như 3D. Nó cho phép bạn sử dụng cả công nghệ phẳng cũng như ba chiều để sản xuất quần áo của họ Các nhà thiết kế máy tính tạo ra hình ảnh 3D của quần áo...
Top