phần mềm ảo hóa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

phần mềm ảo hóa

  1. phj4nhpr09xx

    PM Hệ thống VMware Workstation Player v15.5.0 Build 1466864 Full - Phần mềm tạo máy ảo chuyên nghiệp

    VMware Workstation Player (trước đây gọi là VMware Player ) là một ứng dụng ảo hóa mạnh mẽ cho phép bạn chạy nhiều máy ảo trên hệ điều hành của bạn. Bằng cách sử dụng phần mềm này, bạn có thể chạy một hoặc nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính mà không cần khởi động lại. Nó rất hữu ích cho...
  2. phj4nhpr09xx

    PM Hệ thống Tổng hợp 6 ứng dụng Sandbox (tạo môi trường ảo hóa) cho Windows!

    Dù bạn muốn làm gì trên Windows, cũng luôn có những phần mềm giúp bạn dễ dàng thực hiện những nhiệm vụ đó. Vấn đề duy nhất là bạn không thể tin tưởng mọi thứ tải từ trang tải phần mềm miễn phí hoặc từ những nhà phát triển không tên tuổi. Lý do cho việc này rất đơn giản: phần mềm bạn tải có thể...
Top