onenote2019 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

onenote2019

  1. H

    Hỏi/ Thắc mắc Lỗi gõ tiếng Việt trên Onenote 2019

    Chào các bác và các bạn, Ở phiên bản One note 2019 (và one note 356), em gặp lỗi khi gõ tiếng Việt như dưới đây. (Các phiên bản onenote thấp hơn như 2016 hay 2013...thì không bị). Về đâu mái tóc người thuương Quá khứ và hiêện taại Ngươời tôi yêu Niệm khuúc cuối Cát buụi cuộc đời. Tiình là...
Top