nvidiaai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nvidiaai

  1. V

    NVIDIA AI có thể chuyển văn bản thành hình ảnh minh họa thời gian thực.

    Vn-Z.vn Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Nvidia một lần nữa đột phá trí tưởng tượng của mọi người trong việc sử dụng AI biến các nội dung văn bản thành bức ảnh minh họa demo. Mô hình AI mới nhất GauGAN2 của Nvidia không chỉ có thể tạo ra các bức ảnh phong cảnh thực tế dựa trên các từ trong văn bản mà...
Top