nvidia morpheus | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nvidia morpheus

  1. VNZ-NEWS

    NVIDIA và Booz Allen Hamilton mang Bảo Mật Không Gian Mạng AI đến các Khu Vực Công Cộng và Tư Nhân

    VIETNAM—GTC—September 22, 2022—NVIDIA và Booz Allen (NYSE: BAH) Hamilton hôm nay đã công bố quan hệ hợp tác mở rộng nhằm mang lại một nền tảng an ninh mạng hỗ trợ AI, tăng tốc GPU cho khách hàng trong khu vực công và tư nhân. Nền tảng này cho phép các hệ thống thế hệ mới có thể ứng phó sự cố...
Top