nvidia jetson orin nano | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nvidia jetson orin nano

  1. VNZ-NEWS

    NVIDIA Jetson Orin Nano thiết lập tiêu chuẩn mới cho AI và robot tiên tiến hiệu suất gấp 80 lần

    VIETNAM—GTC—September 22, 2022—NVIDIA hôm nay đã mở rộng dòng sản phẩm NVIDIA® Jetson™ với sự ra mắt của mô-đun hệ thống Jetson Orin Nano mới mang lại hiệu suất gấp 80 lần so với thế hệ trước, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho AI tại biên và robot tiên tiến ở cấp độ đầu vào . Lần đầu tiên...
Top