nvidia drive ™ thor | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nvidia drive ™ thor

  1. VNZ-NEWS

    NVIDIA ra mắt DRIVE Thor Cụm hợp nhất máy tính tập trung trên xe hơi

    VIETNAM—GTC—September 22, 2022—NVIDIA hôm nay đã giới thiệu NVIDIA DRIVE ™ Thor, máy tính tập trung thế hệ tiếp theo dành cho các phương tiện tự hành an toàn và bảo mật. DRIVE Thor, đạt hiệu suất lên đến 2.000 teraflop, hợp nhất các chức năng thông minh - bao gồm hỗ trợ lái xe, đỗ xe, giám sát...
Top