nvidia clara | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nvidia clara

  1. VNZ-NEWS

    NVIDIA Clara ứng dụng nền tảng đám mây Terra phục vụ 25.000 nhà nghiên cứu khám phá y sinh học

    VIETNAM—GTC—September 22, 2022—NVIDIA hôm nay đã công bố hợp tác với Broad Institute của MIT và Harvard để cung cấp nền tảng đám mây Terra và hơn 25.000 người dùng - từ các nhà nghiên cứu y sinh trong học viện, công ty khởi nghiệp cũng như các công ty dược phẩm lớn - với AI và các công cụ tăng...
Top