nút không thích | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nút không thích

  1. V

    Twitter bắt đầu thử nghiệm nút "Không thích" trên Apple iPhone

    Vn-Z.vn ngày 22 tháng 07 năm 2021 Hôm nay Twitter chính thức thông báo rằng họ đang thử nghiệm nút "Không thích " cho Ứng dụng Twitter trên nền tảng iOS của Apple. Một số người dùng có thể trả lời "Không thích " cho các tweet mà họ không thích. Như bạn có thể thấy trên hình ảnh, nút...
Top