npm install slow | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

npm install slow

  1. tiengdonhoarira

    Hỏi/ Thắc mắc Npm install chạy chậm

    Khi chạy npm install lần đầu thì tiếng hoặc hơn cho project lớn, nửa tiếng hoặc ít hơn cho project nhỏ, không hiểu lý do tại sao npm -v 5.6.0 node -v v8.11.1 Mình đã uninstall node và npm, và IDE, install các version mới (npm trong node vesion là 5.6.0). tốc độ mạng nhanh. Máy ssd, ram 8GB...
Top