note fe | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

note fe

  1. Cloud

    Samsung Galaxy Note FE chính hãng sắp về Việt Nam, giá 14 triệu

    Mẫu điện thoại làm mới của Galaxy Note 7 sẽ được bán ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11, ở mức giá gần với các điện thoại đầu bảng. Vừa qua, thông tin từ chuỗi cửa hàng công nghệ Mai Nguyên cho hay Note FE (Fan Edition) sẽ trở lại thị trường Việt Nam theo dạng phân phối chính hãng từ ngày 25/11...
Top