nokia6 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nokia6

  1. Administrator

    Nokia 6 huyền thoại trở lại

    Nokia 6 phiên bản hoàn thiện nhất trong 3 phiên bản Nokia 3 , Nokia 5 và Nokia 6 . Giá cả hợp lý , màn hình Full HD, thiết kế vuông vức, vỏ kim loại nguyên khối với các góc được cắt kim cương sắc cạnh, mạnh mẽ , nam tính. Nokia 6 sử dụng màn hình hiển thị Full HD 5,5 inch, chipset Snapdragon...
Top