nokia 9 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nokia 9

  1. Cloud

    Tin đồn Nokia 9 lộ diện với thiết kế cao cấp, viền màn hình siêu mỏng

    Nokia 9 vừa được FCC chứng nhận tại Mỹ, đồng thời tài liệu cũng tiết lộ một số chi tiết kỹ thuật của chiếc smartphone flagship này. Và ngày hôm nay trên mạng xã hội Weibo đã xuất hiện một hình ảnh rõ nét được cho là mặt trước của Nokie 9. Nguồn tin này cho biết đây chính là Nokie 9, mặc dù chưa...
Top