nivida | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nivida

  1. V

    Card đồ họa NVIDIA GTX 1080 Ti tái xuất hiện trên thế giới

    (Vn-z.vn) ngày 6/4 Theo nguồn tin từ NoteBookCheck, card đồ họa Nvidia’s GTX 1080 Ti đã xuất hiện trở lại trên thị trường. Theo thông tin trên NoteBookCheck, có ai đó vừa nhận được một chiếc card đồ họa GeForce GTX 1080 Ti hoàn toàn mới. Theo số sê-ri của chiếc card đồ họa này, tài khoản...
Top