nhin tieu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nhin tieu

  1. Cloud

    Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn cố nhịn tiểu?

    Ít ai biết rằng, bàng quang của người trưởng thành có thể chứa được ít nhất nửa lít nước tiểu (khoảng 2 chén) trước khi bạn có nhu cầu "tháo cống". Thú vị hơn, cơ thể bạn có thể cảm nhận được lượng nước tiểu đó bởi trong bàng quang chứa rất nhiều các thụ thể siêu nhỏ, có khả năng gửi tín hiệu...
Top