nhái | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nhái

  1. VNZ-ROAD

    iPhone X fake chạy Android tại Việt Nam giá 2,9 triệu

    Đã có hàng nhái iPhoneX tại Việt Nam, giá chỉ 2.9 triệu. Mẫu hàng nhái có thiết kế ngoài tương tự như iPhone X của Apple. Chiếc điện thoại nhái này được anh Mainguyen livestream chia sẻ vào ngày hôm qua, máy có độ tinh xảo khá tốt , hơn nhiều các loại mô hình fake khác từ kiểu dáng cho đến...
Top