nhà mạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nhà mạng

  1. Cloud

    Website kiểm tra sdt của bạn có nằm trong danh sách bổ sung của nhà mạng hay không

    Dưới đây là danh sách 3 website các bạn có thể check được thuê bao cụ thể là số điện thoại của bạn có cần phải nộp ảnh hay không. Tránh mất thời gian đứng xếp hàng chờ đợi tại các trụ sở của họ. https://vietteltelecom.vn/check-info or https://vietteltelecom.vn/ho-so...
Top