nguyễn hà đông | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nguyễn hà đông

  1. Cloud

    Nguyễn Hà Đông sắp đưa Flappy Bird tái xuất?

    Trên trang Facebook cá nhân, Nguyễn Hà Đông chia sẻ một bức ảnh kèm status "I’ve done a lot of attempts to make pixel art characters look good and mordern in today world. And I finally stick with this" (Tạm dịch: Tôi vừa cố gắng rất nhiều để khiến những nhân vật 'pixel art' này trông ổn và hiện...
Top