nguồn acbel | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

nguồn acbel

  1. T

    Thảo luận Nhờ tư vấn về nguồn Acbel HK 400w

    Như tiêu đề mình thì mình đang dùng con nguồn Acbel HK 400w, mình có 2 câu hỏi đặt ra: 1/ Lúc mua mình nghe chủ tiệm nói nguồn này công suất thật nó bằng công suất danh định (400w), điều này đúng không? 2/ mình đang tính nâng cấp 1 cấu hình như sau: Main: Gigabyte H110M gaming 3 CPU...
Top