ngồi máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ngồi máy tính

  1. Cloud

    Vì sao không nên ngồi máy tính trước khi đi ngủ?

    Các nhà khoa học đã tiến hành một thí nghiệm, trong đó một nhóm đối tượng được yêu cầu dành năm buổi tối sử dụng máy tính và nhóm khác dành thời gian tương tự để đọc sách, báo và các tài liệu in ấn khác. Nghiên cứu được tiến hành với cả nam giới và nữ giới trong độ tuổi từ 22 đến 28. Theo kết...
Top