ngày ra mắt galaxy z flip 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ngày ra mắt galaxy z flip 2

  1. VNZ-NEWS

    Tin tức điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 2 dự kiến ra mắt vào mùa xuân năm 2021

    Samsung đang chuẩn bị phát triển Smartphone có thể gập phiên bản mới - Galaxy Z Flip 2. Báo cáo mới nhất cho thấy Samsung có thể ra mắt điện thoại vào khoảng mùa xuân năm 2021, nhưng vẫn chưa rõ thời gian biểu cụ thể. Như vậy thông tin này có thể xác nhận rằng Galaxy Z Flip 2 sẽ không...
Top